QUEST

QUEST var et fire-årigt udviklingsprojekt rettet mod kompetenceudvikling af lærer i folkeskolens naturfag.

QUEST står for Qualifying In-service Education of Science Teachers. Det overordnede mål med projektet var at fremme læringen hos elever i grundskolens naturvidenskabelige fag. For at nå dette mål var der i projektet fokus på at udvikle, implementere, evaluere og udbrede en model for efteruddannelse, som satte grundskoler i stand til at opretholde en løbende, professionel forbedring af deres science-undervisning.

Projektet blev integreret i skolens kultur og skolens udvikling med et fokus på både lærernes professionelle kompetencer og institutionelle ændringer. Det var baseret på lærernes deltagelse, samarbejde lærerne imellem og samarbejde inden for skole-netværk, og tilpasset lærernes, skolernes og kommunernes kapacitet til forandring. Projektet var forskningsbaseret og designet til at omdanne resultater fra national og international forskning i scienceuddannelse til brugbare metoder, der kan indgå i den daglige klasseundervisning, og det blev ledsaget af forskning og systematisk udbredelse af resultater og erfaringer fra projektet.

Ved hjælp af projektet var det tanken, at eleverne i naturfagsundervisningen skulle møde et bredere spektrum af undervisningsformer og metoder, mere vægt på diskussion og refleksion, modigere lærere, mere eksperimenterende undervisning, samt mere samarbejde på tværs af fag.

Praktisk information

Projektstart/Periode

januar 2, 2012 - december 31, 2015

Projektstatus

Afsluttet

Er projektet eksternt evalueret

Ja

Projektholder

Birgitte Pontoppidan, bp@cse.au.dk

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Evaluering af naturfaglige kompetencer i folkeskolen (NATKOM) er et udviklings- og kompetenceløftprojekt, som vil udvikle nye evaluerings- og prøveformer, der bedre kan belyse grundskoleelevers kompetencer i naturfag.
Formidling i form af videoproduktion, trykte medier med mere af de mange aktiviteter, der afholdes i forbindelse med 200-års fejringen af H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen.
De naturvidenskabelige eksperimenter får frit spil, når værterne kendt fra DR’s NØRD-programmer laver fængende youtube-videoer til børn for at øge interessen for naturvidenskab.