Projekt POST

Projekt POST – De potentielle STEM’ere sidder måske i samfundsfaglige studieretninger.

Projekt POST’s formål er at tiltrække flere unge til de ingeniør- og naturvidenskabelige fag på videregående uddannelser ved at styrke samspillet mellem samfundsfag og naturvidenskab (fysik, kemi, matematik og biologi) for elever i samfundsfaglige studieretninger på stx, vha. tværfaglige undervisningsforløb.

Som led af projektet udvikles og gennemføres undervisningsforløb, som inddrager viden fra samfundsfag og matematik i samspil med de naturvidenskabelige fag. Hvert forløb bygges op om en case fra Aalborg Universitet, som tager udgangspunkt i en problemstilling eleverne kan relatere sig til, så som bæredygtighed, alternative energier, trafikplanlægning, kosttilskud eller velfærd. Forløbene præsenterer eleverne for en eller flere af de ingeniør- eller naturvidenskabelige uddannelser, evt. i forbindelse med et undervisningsbesøg på AAU eller en virksomhed. Forløbsbeskrivelserne præsenteres på projektets hjemmeside og kan frit downloades til brug i egne klasser.

Praktisk information

Projektstart/Periode

august 1, 2020 - august 31, 2022

Projektstatus

Igangværende

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Ralf Michael Leimbeck, RL@vhim-gym.dk, Tlf. 50996606

Projektkategorier

Projektfokus

Projektelement

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Projekt NEXT:GrEeN har udviklet og afprøvet et særligt koncept for skole-virksomhedssamarbejde, der ved projektets afslutning frit kan downloades.
Skip to content