Projekt NATKOM

Evaluering af naturfaglige kompetencer i folkeskolen (NATKOM) er et udviklings- og kompetenceløftprojekt, som i tæt samarbejde med grundskolelærere, naturfagsvejledere og naturfaglige ressourcepersoner vil udvikle nye evaluerings- og prøveformer, der bedre kan belyse grundskoleelevers kompetencer i naturfag. Opdateres…

Praktisk information

Projektstart/Periode

august 1, 2020 - juli 31, 2023

Projektstatus

Igangværende

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Jørgen Løye Christiansen

Projektkategorier

Projektfokus

Projektelement

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Formålet med projektet var at nytænke organiseringen og gennemførelsen af undervisningen radikalt, så deltagende elever udvikler nye innovationskompetencer, højere fagligt niveau & større motivation til læring.
QUEST var et fire-årigt udviklingsprojekt rettet mod kompetenceudvikling af lærer i folkeskolens naturfag.