PROGRAMMERING NATURLIGVIS!

PROGRAMMERING NATURLIGVIS! skulle sørge for, at programmering kunne bruges i den naturfaglige undervisning. Projektet var et opkvalificeringsforløb, designet i tæt samarbejde med skolerne og UCN i Nordjylland, således at der blev uddannet 14 superbrugere, fordelt på ni af Aalborg Kommunes skoler. Disse superbrugere kom til at udgøre et programmeringskorps, som skulle støtte alle kommunens folkeskoler i brugen af programmering i de naturfaglige fag, hvor undervisningen skulle foregå eksperimenterende og problemløsende.

Programmeringen kan understøtte de naturfaglige fag i forhold til at komme med nye metoder til at fremlægge og tydeliggøre processer og forbindelser i de naturfaglige fag. Programmering kan ligeledes ses som en metode til at øge elevernes læring gennem praktisk erfaring og visualisering af konkrete koblinger i naturfag med et håndgribeligt værktøj med udgangspunkt i elevernes uformelle it- og mediekompetencer.

Kompetenceudviklingen blev afsluttet i 2017, men “Programmering Naturligvis” lever videre i form af et korps ildsjæle fra Aalborg Kommune, der igennem undervisning om programmering vil styrke personale og elever i pågældende kompetence.

Praktisk information

Projektstart/Periode

august 1, 2016 - oktober 30, 2017

Projektstatus

Afsluttet

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus