Praktikernetværk om teknologiforståelse

Praktikernetværket er et netværk for kommuner, skoler, lærere og professionshøjskoler.

Formålet med projektet er at opbygge et praktikernetværk kommuner, skoler og lærere imellem for at styrke erfaringer med arbejdet med teknologiforståelse. Praktikernetværket er et netværk for kommuner, skoler, lærere og professionshøjskoler, der sideløbende med – og efter forsøgsprogrammet skal skabe grobund for videndeling og netværk omkring teknologiforståelse.

Undervisningsministeriets forsøgsprogram og praktikernetværket om teknologiforståelse vil bidrage til implementeringen af en efterfølgende varig indsats. Netværket skal være en rød tråd i de indsatser, der lægges i Professionshøjskolerne ift. lærernes praksis. Formålet med disse indsatser er at skabe og styrke lokale faglige miljøer, hvor fagligheden omkring teknologiforståelse sættes i spil ift. egen praksis.

Praktisk information

Projektstart/Periode

august 1, 2020 - august 1, 2022

Projektstatus

Igangværende

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Søren Knudsen, sknu@pha.dk

Projektkategorier

Projektfokus

Projektelement

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Morsø Kommune vil kompetenceudvikle alle lærere og ledere og uddanne vejledere på alle skoler, så makerspace kan blive implementeret i de enkelte fag.
Skip to content