Passion for at skabe med teknologi

Formålet med projektet er at danne elever digitalt til at begå sig på arbejdsmarkedet og i den 4. industri. I Passion for at skabe med teknologi udvikler og underviser STX-gymnasier i Region Syd i ’computational thinking’ og den nyeste teknologi i tråd med anbefalingerne til strategien for de naturvidenskabelige fag (de såkaldte STEM-fag: science, engineering, technology og mathematics). Gymnasielærere kompetenceudvikles i computational thinking og produktorienteret undervisning, hvor eleverne skal løse samfundsmæssige udfordringer gennem brug af teknologier og designprocesser.

Projektets aktiviteter omfatter seks strategier for opbygning af digitale kompetencer og læringsmiljøer, to regionale netværk for pionerlærere, den årlige konference ml. forskere og folkeskolelærere ”FabLearn” 2020 udvides til også at omfatte undervisere og uddannelsesledere fra STX, model for efteruddannelse af gymnasielærere i computational thinking og 4. industris teknologier samt model for et train-the-trainer forløb på gymnasieniveau, hvor man uddanner pionerer blandt lærerne, der giver deres læring om computational thinking og didaktik videre til de øvrige lærere.

Praktisk information

Projektstart/Periode

januar 1, 2018 - august 7, 2021

Projektstatus

Afsluttet

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

kontakt@rsyd.dk

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Morsø Kommune vil kompetenceudvikle alle lærere og ledere og uddanne vejledere på alle skoler, så makerspace kan blive implementeret i de enkelte fag.
Skip to content