Naturpiloter

50 unge på Sydfyn skal være Naturpiloter og lære om naturen, om naturvidenskabens værktøjer, og om hvordan vi mennesker kan beskytte naturen og udnytte dens kræfter. Formålet med projektet er at give unge større viden og forståelse for naturen og de aktuelle problemstillinger, som truer naturen, og ikke mindst får redskaber til at finde løsninger.

50 unge kan hvert efterår de næste tre år arbejde med science og natur efter skoletid. Naturpiloterne skal lære om naturen, om naturvidenskabens værktøjer, og om hvordan vi mennesker kan beskytte naturen og udnytte dens kræfterne igennem praktiske aktiviteter og undersøgelser.

De unge skal deltage i to-fire timers “Naturpilot” på otte oplevelsesdage og prøver her en række forskellige aktiviteter, som både giver dem ny viden og konkrete redskaber. De unge kan fx bygge deres egne solceller, undersøge fisks maveindhold, tage på marsvin-safari med undervandsmikrofon og sammen finde løsninger på udfordringer med faldende biodiversitet og øget forurening. Andre aktiviteter drejer sig om klimaforandringerne, CO2-udledning kontra vedvarende energi baseret på biogas-anlæg, solceller og vindmøller. Alt sammen med byg-selv modeller. Erfaringerne deles og udbredes til ungdomsskoler i hele landet.

Praktisk information

Projektstart/Periode

oktober 1, 2019 - januar 1, 2022

Projektstatus

Igangværende

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Direktør Mette Thybo, mette@fjord-baelt.dk

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

GRØN udvikler over en fireårig periode 100 gratis undervisningsforløb til folkeskolens udskoling og gymnasiet med fokus på klima og bæredygtighed.
Skip to content