NaturligVis på koloni

Københavns Lærerforenings Kolonier ønsker at styrke børn og unges nysgerrighed i forhold til natur og naturvidenskab. Både under og efter et koloniophold. Formålet er at understøtte børn og unges naturvidenskabelige dannelse og nysgerrighed, igennem praksisnære undersøgelser og oplevelser, og at styrke forståelsen af deres egen rolle i den store sammenhæng.

Med NaturligVis på Koloni ønsker Københavns Lærerforenings Kolonier at udvikle og implementere et let tilgængeligt arbejdsprogram, hvor redskaber, metoder, grej mv. som en samlet løsning, giver kolonipersonalet mulighed for at få børn og unge til at tilgå naturvidenskabelige temaer med nysgerrighed og undren. Via projektet er det ønsket at understøtte børn og unges forståelse for deres egen rolle som en del af de store fortællinger om naturvidenskab.

Københavns Lærerforenings Kolonier samarbejder med Foreningsudviklerne om udvikling af indholdet i NaturligVis på Koloni.

Praktisk information

Projektstart/Periode

august 30, 2021 - august 31, 2023

Projektstatus

Igangværende

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Anders Andersen, naturligvis@kolonierne.dk

Projektkategorier

Projektfokus

Projektelement

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Skip to content