Naturlig-Vis

Projektet var et 4-årigt udviklingsprojekt på skolerne i de tre kommuner: Køge, Faxe og Stevns, og formålet med projektet var at skabe naturfaglige kulturer og høj undervisningsfaglighed for at opnå bedre læringsresultater for eleverne. Midlerne var opkvalificering af naturfagslærere, opbygning af netværk af veluddannede naturfagsvejledere på tværs af skolerne og åbning op mod eksterne samarbejdspartnere.

140 lærere blev opkvalificeret til undervisningskompetence i natur og teknik, fysik og kemi, biologi og geografi. Ligeledes blev 19 vejledere uddannet på diplomniveau. Desuden fik alle naturfagslærere faglig opkvalificering ved at deltage i lektionsstudier i studiegrupper.

Sideløbende med kompetenceudviklingen bestod projektet af en række undervisningsarrangementer udviklet i samarbejde med lokale virksomheder.

Praktisk information

Projektstart/Periode

januar 1, 2015 - december 31, 2018

Projektstatus

Afsluttet

Er projektet eksternt evalueret

Ja

Projektholder

Aff Hjarnø, AffHjarn@stevns.dk

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

En ny skoletjeneste skal styrke det nye formidlingscenter for Limfjorden og give unge ”hands-on” oplevelser med Limfjordens økosystem i et åbent-skole-samarbejde med lokale virksomheder og DTU Aqua.
Projekt NEXT:GrEeN har udviklet og afprøvet et særligt koncept for skole-virksomhedssamarbejde, der ved projektets afslutning frit kan downloades.