Naturlig science i dagtilbud

Projektet “Naturlig science i dagtilbud” er et udviklingsprojekt, der som sit overordnede formål har at give børn i alderen 3-6 år i Guldborgsund Kommune erfaringer med scienceaktiviteter og sciencetænkning.

“Naturlig science i dagtilbud” vil således øge og understøtte børnenes naturlige nysgerrighed samt lyst og mod til at eksperimentere og gå på opdagelse i den naturvidenskabelige og teknologiske verden allerede i en tidlig alder. Dette skal ske gennem en styrkelse af sciencepædagogikken i kommunens dagtilbud. Projektet skal sikre, at de deltagende dagtilbud udvikler sig fra at være natur- og udelivsinstitutioner til at blive institutioner med en tydelig sciencepædagogisk profil.

Projektets tre delmål inkluderer:

– at udvikle og gennemføre en praksisnær opkvalificering af det pædagogiske personale i de tre deltagende dagtilbud, der fokuserer på teoretiske perspektiver på sciencepædagogik og træning i filosofisk samtaleteknik.

– at udvikle, etablere og organisere læringsfællesskaber og faglige fyrtårne, der sikrer, at alle dagtilbud i Guldborgsund Kommune får indblik i og erfaring med sciencepædagogik.

– at udvikle inspirationsmateriale til brug for både børn og pædagoger til inspiration og udbredelse nationalt.

Guldborgsund Kommune ønsker med projektet at opnå spredning af projektets indsigter ud over kommunens grænser. Derfor vil projektets resultater efter projektets udløb blive indarbejdet i Absalons aktiviteter på både grunduddannelse og efter- og videreuddannelse, som udbydes til alle Region Sjællands kommuner.

Praktisk information

Projektstart/Periode

januar 1, 2020 - marts 31, 2024

Projektstatus

Igangværende

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Liv Kondrup Hardahl, likr@pha.dk Tlf. 72482048

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

GRØN udvikler over en fireårig periode 100 gratis undervisningsforløb til folkeskolens udskoling og gymnasiet med fokus på klima og bæredygtighed.
Skip to content