Naturfag for alle

Projektet ville give skoleeleverne en solid naturfaglig ballast, der kunne motivere dem til at fortsætte med naturfag senere i deres uddannelsesforløb.

Formålet med projektet var at styrke den naturfaglige undervisning i folkeskolerne i Albertslund, og på den måde bidrage til, at flere elever gennemførte en ungdomsuddannelse efterfølgende. Projektet fokuserede på den samlede elevgruppe men havde en særlig opmærksomhed på elever, der var fagligt svage og dermed havde stor risiko for ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det var ambitionen, at projektet gennem supervision af- og samarbejde med lærerne skulle bidrage til udviklingen af den naturfaglige undervisning.

Det centrale element i partnerskabet var et følgeforskningsprojekt, som skulle bidrage til at udvikle skolevæsenet i Albertslund og generere ny viden inden for naturfagspædagogik og didaktik. Viden, der både kunne styrke undervisningen på skolerne og bidrage til en videreudvikling af naturfagsområdet i læreruddannelsen.

Praktisk information

Projektstart/Periode

august 1, 2012 - juni 30, 2017

Projektstatus

Afsluttet

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Martin Hermansen, mahe@kp.dk

Projektkategorier

Projektfokus

Projektelement

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Skip to content