NatSats – Naturfaglig Satsning

I projektet blev der anvendt en naturfaglig deltagerstyrede problem- og undersøgelsesbaserede metode, der er internationalt udbredt som Inquiry Based Science Education (IBSE).

Formålet med projektet var, at undersøge hvordan Jammerbugt kommune kunne videreudvikle og skærpe børnenes naturfaglige viden og færdigheder, og på samme tid motivere dem til at beskæftige sig med naturen og dens fænomener – både med henblik på erhvervelse af viden, men også af lyst.

Pædagogerne og lærerne skulle evaluere børnenes læring ud fra en multimodal evalueringsmodel med fokus på de anvendte naturfaglige begreber og fænomener samt elevernes praktiske arbejde. Gennem modellen kunne de voksne tilegne sig viden om børnenes viden, færdigheder og kompetencer, som de havde tilegnet sig gennem de undersøgelsesbaserede forløb. Modellen kunne både bruges formativt i løbet af forløbet eller som en opsamling på forløbet.

Praktisk information

Projektstart/Periode

november 1, 2010 - april 30, 2012

Projektstatus

Afsluttet

Er projektet eksternt evalueret

Ja

Projektholder

René Henriksen, reh@jammerbugt.dk

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Science og leg bidrager til, at børn i dagtilbud oplever og udvikler en legende tilgang til udforskning af naturvidenskabelige fænomener, begreber og teknologi.
Skip to content