Multimodale læremidler i naturfagsundervisningen på SOSU

I projektet udviklede SOSU Skolen metoder og materiale, der støttede eleverne, så deres talproblemer ikke blev en hindring for at gennemføre en SOSU-uddannelse.

Formålet med projektet var, at styrke elevernes tilegnelse af kundskaber og færdigheder i naturfag gennem udvikling og afprøvning af multimodale læremidler, der kunne supplere lærebøgerne. Dette blev gjort ved at imødekomme elevernes behov for undervisningsmetoder og læremidler, der tager højde for skolebaggrund og forudsætninger.

Projektet forventede at elevernes motivation og læring vil blive forøget. Ligesom undervisernes ville øge deres bevidsthed om valg af didaktik, metoder, multimodalitet og faglig læsning. Det var ligeledes projektets forventning, at der ville opstå et tættere samarbejde mellem læsevejledere og undervisere  samt erfaringer ville kunne overføres til andre fag og områder. Erfaringerne skulle spredes gennem læsevejledningen på skolen og gennem møder med ledelsen m.v.

Projektet blev gennemført i den ordinære undervisning – da det fremmede den efterfølgende forankring.

Praktisk information

Projektstart/Periode

marts 1, 2013 - januar 30, 2015

Projektstatus

Afsluttet

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Bodil Pedersen, bope@sosusj.dk

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Science og leg bidrager til, at børn i dagtilbud oplever og udvikler en legende tilgang til udforskning af naturvidenskabelige fænomener, begreber og teknologi.
Skip to content