Mønsterbrydende science

Hjælp med sproget hjælper unge til mere naturvidenskab. På Frederiksberg Gymnasium vil man arbejde med naturvidenskab med et særligt fokus på sprog. Projektet er rettet mod elever med en anden etnisk baggrund end dansk. En stor del af denne elevgruppe har meget svært ved at følge med i de naturvidenskabelige fag, og har et stort frafald på trods af både interesse og vilje.

I projektet vil man udvikle undervisningsforløb basere på viden om elevernes særlige udfordringer med dansk som andetsprog. Man arbejder i projektet med at udvikle både undervisningen, lektielæsningen og arbejdet med skriftlighed og skriftlige opgaver. Med en ny didaktisk tilgang, kompetenceudvikling af undervisere, nye undervisningsmidler og mødet med rollemodeller, vil man fastholde flere naturvidenskabelige elever med anden etnisk baggrund og hæve deres faglige niveau til afgangseksamen.

De materialer, der produceres i projektet vil, sammen med erfaringer og resultater, blive delt med lærere og elever i hele landet på en åben platform. Der vil desuden blive delt erfaringer og viden på tre workshops for ungdomsuddannelser med samme elevsammensætning som Frederiksberg Gymnasiums.

Praktisk information

Projektstart/Periode

oktober 15, 2019 -

Projektstatus

Igangværende

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Maja Bødtcher-Hansen, 3832 0410, mbh@frederiksberggymnasium

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Skip to content