MakerSpaceNetværk i Holstebro Kommune

Holstebro Kommune og Uddannelsescenter Holstebro (EUD/EUX, HTX) vil skabe et centralt læringslaboratorium og otte lokale læringslaboratorier på folkeskoler, hvor de bl.a. vil have fokus på piger i STEM og fx afholde pigecamps.

Med etablering af et makerspace-netværk vil projektet sætte fokus på og styrke grundskoleelevernes teknologiforståelse, digitale dannelse og praksisfaglige kompetencer.
Formålet er at fremme elevernes science-kapital og styrke deres nysgerrighed og interesse for uddannelser inden for STEM-området. Men samtidig også understøtte en grundlæggende teknologisk og naturvidenskabelig dannelse for alle elever – uanset deres fremtidige valg af uddannelse og karriere.

Praktisk information

Projektstart/Periode

januar 1, 2022 - december 31, 2025

Projektstatus

Igangværende

Er projektet eksternt evalueret

Ja

Projektholder

Peter Fogde Mikkelsen, Holstebro Kommune

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Science og leg bidrager til, at børn i dagtilbud oplever og udvikler en legende tilgang til udforskning af naturvidenskabelige fænomener og begreber samt teknologi i relation til læreplanstemaet natur, udeliv og science.