Makerspace som læringslaboratorier

Aalborg Kommune etablerer makerspaces på 18 af kommunens skoler. Alle elever skal kunne bruge, skabe, forstå og forholde kritisk og nysgerrigt sig til digitale teknologier, så de er klædt på til at handle konstruktivt og ansvarligt i en digitaliseret verden.

Det kræver, at eleverne selv kan designe og konstruere digitale modeller og bruge dem i analysen af komplekse, virkelighedsnære problemer. At de kan udvikle løsninger gennem digitale teknologier og produkter. Og at de kan afkode, hvordan digitale teknologier former vores samfund, og hvordan teknologier kan kodes til at ville andre mennesker noget. Aalborg Kommune etablerer makerspaces på 18 af kommunens skoler og ansætter en makerspace-agent til at sikre etableringen og sammenhængen med Aalborgs centrale Makerspace 9220. Agenten skal stå for uddannelsen af skolernes 36 lokale superbruger-lærere, der skal inspirere, oplære og vejlede de øvrige lærere. Undervejs skal der udvikles en fælles didaktisk model, der skal understøtte elevernes kreative og innovative designprocesser.

Praktisk information

Projektstart/Periode

december 10, 2019 - december 10, 2019

Projektstatus

Igangværende

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Rasmus Greve Henriksen, 93520062, rgh-skole@aalborg.dk

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

En ny skoletjeneste skal styrke det nye formidlingscenter for Limfjorden og give unge ”hands-on” oplevelser med Limfjordens økosystem i et åbent-skole-samarbejde med lokale virksomheder og DTU Aqua.