LOMA – Lokal Mad

Innovationsprojekt, der videreudvikler og udbreder LOMA-Lokal Mad som en innovativ model for at integrere tilberedning af sund skolemad i undervisningen i folkeskolen.

Med afsæt i udviklings- og forskningsprojektet LOMA – Lokale madstrategier for børn og unge (2011-14) udbreder projektet en model for at integrere tilberedning af sund skolemad i undervisningen i folkeskolen.

I LOMA-undervisningen deltager eleverne i planlægning, madlavning og servering af mad til resten af skolen. Eleverne arbejder med mad, måltider, teknikker og råvarer som en del af undervisningen i flere forskellige fag og i et tæt samarbejde med lokale fødevareproducenter, som eleverne besøger.

Der er etableret et tæt samarbejde med lokale fødevareproducenter, der udover indkøb af fødevarer også omfatter undervisningsmæssige links mellem skole og fødevareleverandører.

LOMA udgør et bud på, hvordan man kan arbejde integreret og systematisk med såvel børn og unges sundhedsfremme som med nye didaktiske tiltag og lokal bæredygtighed.

Praktisk information

Projektstart/Periode

oktober 31, 2014 - juli 31, 2017

Projektstatus

Afsluttet

Er projektet eksternt evalueret

Ja

Projektholder

Dorte Ruge, doru@ucl.dk

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

En ny skoletjeneste skal styrke det nye formidlingscenter for Limfjorden og give unge ”hands-on” oplevelser med Limfjordens økosystem i et åbent-skole-samarbejde med lokale virksomheder og DTU Aqua.
Projekt NEXT:GrEeN har udviklet og afprøvet et særligt koncept for skole-virksomhedssamarbejde, der ved projektets afslutning frit kan downloades.