LEAPS

LEAPS står for Læring og Engagement gennem projekter med fokus på Science. Formålet med LEAPS er at øge læring og engagement hos elever i grundskolen generelt, og med særligt fokus på STEM-fagene.

Dette sker gennem projektbaseret læring, hvor eleverne fordyber sig i problemstillinger, der trækker tråde til det omkringliggende samfund – lokalt, såvel som nationalt og globalt.

LEAPS er et helskoleprojekt, som omstiller folkeskoler til undervisning efter de pædagogiske principper bag projektbaseret læring. Konkret er LEAPS en undervisningsform, der tager afsæt i problemstillinger, og med kreativt og innovativt fokus integrerer alle (relevante) fag samt STEM-fagene; Science, Teknologi, Engineering og Matematik, i hvert undervisningsforløb, som typisk varer 6-8 uger.

Omstilling til LEAPS-skole er et forløb på i alt 5 år. Kata Fonden arbejder tæt sammen med LEAPS-skolerne under hele omstillingsprocessen. Dels med uddannelse af personale, dels med fokus på udvikling og fastholdelse af en 5-års skoleplan og løbende integration af værktøjer og metoder der kan facilitere omstillingen.

Praktisk information

Projektstart/Periode

maj 18, 2015 - maj 18, 2015

Projektstatus

Igangværende

Er projektet eksternt evalueret

Ja

Projektholder

Jesper Ingerslev, jedi@katafonden.dk

Projektkategorier

Projektfokus

  • Fællesfaglig/tværfaglig
  • Innovation og entreprenørskab
  • Problemorienteret undervisning
  • Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning

Projektelement

  • Forskning
  • Kapacitetsopbygning
  • Kompetenceudvikling
  • Undervisningsudvikling
Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

  • Tidsafgrænset projekt
Science og leg bidrager til, at børn i dagtilbud oplever og udvikler en legende tilgang til udforskning af naturvidenskabelige fænomener, begreber og teknologi.
  • Tidsafgrænset projekt
Morsø Kommune vil kompetenceudvikle alle lærere og ledere og uddanne vejledere på alle skoler, så makerspace kan blive implementeret i de enkelte fag.
Skip to content