Læring i virkeligheden

Projektet gik ud på at engagere unge for energi, klima og bæredygtighed på en virkelighedsnær måde, der kobler teori og praksis i naturfagsundervisningen.

Derudover handlede det om at etablere og udvikle nye former for lokalt samarbejde mellem skoler, universitet, virksomheder og kommune, at udvikle naturfaglige undervisningsforløb om energi og klima (mellemtrin/udskolingen), at afdække barrierer og muligheder for et længerevarende samarbejde og at udvikle værktøjer, der tackler barrierer og udnytter mulighederne for sådant et samarbejde.

Ideen bag projektet var at udvikle eller videreudvikle et lokalt samarbejde mellem skoler og lokale virksomheder samtidig med, at studerende fra Aalborg Universitet (AAU) blev inddraget i undervisningen på skolerne. Formålet var at udvikle virkelighedsnær naturfagsundervisning, der både viser klima- og energiproblemer og deres løsninger tæt på eleverne i forskellige sammenhænge i og uden forskolen.

Praktisk information

Projektstart/Periode

august 1, 2014 - februar 1, 2017

Projektstatus

Afsluttet

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Annette Grunwald

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Morsø Kommune vil kompetenceudvikle alle lærere og ledere og uddanne vejledere på alle skoler, så makerspace kan blive implementeret i de enkelte fag.
Skip to content