LabSTEM Nord – Problemorienteret STEM-undervisning

LabSTEM Nord-projektet er et nyt online lab for integreret STEM-undervisning, der tager udgangspunkt i problembaseret læring. LabSTEM Nord er forankret i Region Nordjylland hvor målet er, gennem en integreret og sammenhængende indsats på tværs af hele uddannelseskæden, at sikre, at børn og unge fastholder interessen for STEM-fagene. Dette med udgangspunkt i problembaseret læring.

Det primære fokus i LabSTEM Nord projektet er at udvikle en fælles STEM-didaktik og herunder at lærerne i det nye online LabSTEM lærerfællesskab udvikler undervisningsforløb til STEM-fagene som kan skaleres op eller ned i kompleksitet alt efter hvor de skal anvendes i uddannelseskæden.

I projektet deltager ca. 80 fagprofessionelle fra grundskolen, ungdomsuddannelserne, erhvervsskoler, samt forskere fra UCN og Aalborg Universitet.

Projektet er i øvrigt en ”lillesøster” til LabSTEM projektet der er forankret på Syddansk Universitet.

Praktisk information

Projektstart/Periode

januar 1, 2021 - december 31, 2024

Projektstatus

Igangværende

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Lykke Brogaard Bertel & Mette Møller Jeppesen

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

GRØN udvikler over en fireårig periode 100 gratis undervisningsforløb til folkeskolens udskoling og gymnasiet med fokus på klima og bæredygtighed.
Skip to content