LabSTEM Nord – Problemorienteret STEM-undervisning

LabSTEM Nord-projektet er et nyt online lab for integreret STEM-undervisning der tager udgangspunkt i problembaseret læring. LabSTEM Nord er forankret i Region Nordjylland hvor målet er, gennem en integreret og sammenhængende indsats på tværs af hele uddannelseskæden, at sikre, at børn og unge fastholder interessen for STEM-fagene. Dette med udgangspunkt i problembaseret læring.

Det primære fokus i LabSTEM Nord projektet er at udvikle en fælles STEM-didaktik og herunder at lærerne i det nye online LabSTEM lærerfællesskab udvikler undervisningsforløb til STEM-fagene som kan skaleres op eller ned i kompleksitet alt efter hvor de skal anvendes i uddannelseskæden.

I projektet deltager ca. 80 fagprofessionelle fra grundskolen, ungdomsuddannelserne, erhvervsskoler, samt forskere fra UCN og Aalborg Universitet.

Projektet er i øvrigt en ”lillesøster” til LabSTEM projektet der er forankret på Syddansk Universitet.

Praktisk information

Projektstart/Periode

marts 1, 2021 - februar 29, 2024

Projektstatus

Igangværende

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Lykke Brogaard Bertel & Mette Møller Jeppesen

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus