LabSTEM – Laboratorium for integreret STEM-undervisning og -læring

LabSTEM-projektet; et nystartet ’living lab’ for integreret STEM-undervisning og læring.

Målet med LabSTEM er, at udvikle en STEM-didaktik, med tilhørende læringsforløb, der bygger bro over den faglige adskillelse af matematik, science og teknologi, og stilles til rådighed for undervisnings- og læringspraksis på alle uddannelsesniveauer.

I projektet deltager 300 fagprofessionelle fra dagtilbud, grundskolen og ungdomsuddannelserne samt studerende og forskere med det formål at løse to centrale problemstillinger: Matematikfagets isolation og den uklare betydning og anvendelse af STEM.

STEM er et akronym for Science, Technology, Engeneering og Mathematics og er en interdisciplinær tilgang, der kan være med til at give indsigt i tidens store udfordringer som fx energi effektivitet, ressourceforbrug og miljøkvalitet. Med STEM som udgangspunkt kan undervisningen komme tættere på vidensfronten og reel problemløsninger. Den giver os en værktøjskasse til at få viden om, holdninger til og færdigheder i at identificere spørgsmål og problemer i den virkelige verden.

Praktisk information

Projektstart/Periode

december 10, 2019 - december 10, 2022

Projektstatus

Igangværende

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Lars Seidelin

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

GRØN udvikler over en fireårig periode 100 gratis undervisningsforløb til folkeskolens udskoling og gymnasiet med fokus på klima og bæredygtighed.
Skip to content