Kompetenceudvikling af engineering-lærere i kønsbevidst naturfagsundervisning

I projektet udvikler og udbyder den teknologiske alliance Engineering the Future med inddragelse af skoleledelser et kompetenceudviklingsmodul til uddannede engineeringlærere. Formålet med kompetenceudviklingsmodulet er at styrke lærernes bevidsthed om brugen af stereotyper i både sprog og handlinger. Forløbet vil desuden udfordre lærernes ubevidste fordomme og forestillinger om bl.a. kønsstereotyper og øge lærernes fokus på, hvilken betydning disse har for fx forventninger til forskellige elevtyper i undervisningen. Endelig vil forløbet styrke lærernes handlekompetence ved at vise, at en pædagogisk rammesætning med engineeringdidaktikken kan bidrage med variation ift. undervisningsformer, hvilket kan mindske kønsstereotypiseringen i naturfagsundervisningen og øge elevernes motivation.

Praktisk information

Projektstart/Periode

januar 1, 2022 -

Projektstatus

Igangværende

Er projektet eksternt evalueret

Ja

Projektholder

Anne Dorte Spang-Thomsen, Engineer the Future

Projektkategorier

Projektfokus

Projektelement

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Skip to content