Kom med ud

I projektet “Kom med ud” bliver det pædagogiske arbejde med natur og grønne omgivelser i landets dagtilbud undersøgt. Samtidig ønsker projektet at give inspiration til institutionernes fortsatte arbejde med naturen.

Projektet er delt op i to faser. I første fase ønsker projektet at kortlægge daginstitutioner samt at undersøge disses tid udendørs. Med afsæt i denne undersøgelse har projektet udvalgt en række fyrtårnsinstitutioner.

Den anden del af projektet har til formål at udbrede viden om, hvordan daginstitutioner kan bruge naturen omkring dem. Disse oplæg og fyraftensmøder skal afholdes af naturvejledere, kommuner, Grønne Spirer og professionshøjskoler.

Som et led i dette projekt vil der også blive analyseret på de data, som kan trækkes ud fra besøgene på institutionerne. Dette bruges til forskning.

Praktisk information

Projektstart/Periode

oktober 1, 2017 - oktober 1, 2017

Projektstatus

Igangværende

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Niels Ejbye-Ernst, nee@via.dk

Projektkategorier

Projektfokus

Projektelement

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Skip to content