Kønsbevidst pædagogik og didaktik i læreruddannelsens naturfag

Københavns Professionshøjskole bidrager med dette projekt til at øge fremtidige læreres generelle bevidsthed om kønnets betydning i naturfagsundervisningen med henblik på at styrke alle elevers – og især pigers – muligheder for at deltage i naturfagsundervisningen.  Projektet har fokus på at gøre kommende naturfagslærere i stand til kritisk og konstruktivt at tilrettelægge undervisning og udvikle pædagogisk praksis, der indtænker køn som et afgørende og konstant foranderligt vilkår i børns lærings- og udviklingsprocesser.

Gennem projektet udvikles undervisningsforløb for lærerstuderende, som styrker kønsbevidst naturfagsdidaktik på læreruddannelsen. Med udgangspunkt i en eksperimenterende tilgang, arbejdes med to ”laboratorier” om henholdsvis kønsbevidst pædagogik i den naturfaglige fællesprøve og kønsbevidst pædagogik i spændingsfeltet mellem naturfagsundervisning og folkeskolens naturfag, hvor der er fokus på lærerstuderendes praktikperiode i fysik og kemi. Laboratorierne gennemføres i samarbejde med lærere og studerende indenfor naturfag.

Der udvikles en hjemmeside, hvor både læreruddannere indenfor naturfag og undervisere generelt kan hente inspiration til en mere kønsbevidst praksis indenfor naturfagene.

Praktisk information

Projektstart/Periode

januar 1, 2022 -

Projektstatus

Igangværende

Er projektet eksternt evalueret

Ja

Projektholder

Tekla Canger, Professionshøjskolen København

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Skip to content