Kønsbevidst pædagogik inden for undervisning i digital dannelse og teknologiforståelse

Professionshøjskolen UC NORD udvikler sammen med Aalborg og Gentofte kommuner viden og redskaber, der kan fremme en kønsinkluderende bevidsthed og pædagogisk praksis i digital teknologiundervisning. Gennem projektet tilvejebringes ny viden, der kan fremme en kønsinkluderende bevidsthed hos lærere og omsættes i konkrete handleanvisninger. Projektet vil desuden bibringe viden om pigers og drenges interesse- og motivationsmønstre omkring digital teknologi, og om hvordan mødet med den digitale kultur i skolen former henholdsvis pigers og drenges motivation samt hvilke pædagogiske tiltag og rammer, der fremmer og fastholder især pigers motivation og interesse i digital teknologi. Desuden vil projektet udvikle konkrete didaktiske modeller og materialer, der kan støtte lærerne i en kønsinkluderende praksis i forbindelse med undervisningen i digital dannelse og teknologiforståelse.

Praktisk information

Projektstart/Periode

januar 1, 2022 -

Projektstatus

Igangværende

Er projektet eksternt evalueret

Ja

Projektholder

Pia Susanne Frederiksen, UCN

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Skip to content