Klimadetektiverne

Skoleprojektet Klimadetektiverne har til formål at styrke elevers naturfaglige kompetencer og at øge deres forståelse af klimaspørgsmål med henblik på at fremme bæredygtig adfærd.

Elever mellem 8 og 15 år skal identificere et lokalt klimaproblem, undersøge det ved hjælp af satellitbilleder eller ved at undersøge jordobservationsdata, og derefter foreslå en måde, hvormed problemet kan overvåges eller mindskes.

Eksperter inden for jordobservation og klima fra ESA’s klimakontor vil støtte holdene på vigtige områder i projektet og give dem skriftlig feedback på deres forskningsplan. Holdene kan også forbindes online med en forsker, der kan give holdene inspiration til deres praktiske arbejde. Alle de deltagende hold skal dele deres undersøgelsesresultater online.

ESERO samarbejder med en lang række interessenter om projektet.

Praktisk information

Projektstart/Periode

september 27, 2018 - september 27, 2018

Projektstatus

Igangværende

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Janus Halkier, jha@nvhus.dk

Projektkategorier

Projektfokus

 • Eksterne læringsmiljøer
 • Fællesfaglig/tværfaglig
 • FN's verdensmål
 • Problemorienteret undervisning
 • Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning

Projektelement

 • Event
 • Undervisningsudvikling
Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

 • Tidsafgrænset projekt
Science og leg bidrager til, at børn i dagtilbud oplever og udvikler en legende tilgang til udforskning af naturvidenskabelige fænomener, begreber og teknologi.
 • Tidsafgrænset projekt
Science klubben arbejder med citizen science, hvor børn og unge kan indgå i konkrete forskningsprojekter på 10 science camps i både 2022 og 2023.
 • Tidsafgrænset projekt
GRØN udvikler over en fireårig periode 100 gratis undervisningsforløb til folkeskolens udskoling og gymnasiet med fokus på klima og bæredygtighed.
 • Tidsafgrænset projekt
Projektet vil sætte fokus på og styrke grundskoleelevernes teknologiforståelse, digitale dannelse og praksisfaglige kompetencer.
Skip to content