Klima på tværs

Klima på tværs var et pædagogisk samarbejdsprojekt mellem Silkeborg Gymnasium og folkeskolerne i Silkeborg kommune.

Den pædagogisk/organisatorisk ramme skulle muliggøre, at elever og lærere fra folkeskolen kunne mødes med elever og lærere fra gymnasiet i et fagligt samspil, der skulle være til gavn for den naturvidenskabelige undervisning.

Projektet skulle skabe en rød tråd gennem forløbet fra folkeskole til gymnasium. For at opnå dette og mindske overgangsproblemerne, måtte der etableres møder mellem lærere og elever i grundskolen og gymnasiet, hvilket var et af hovedelementerne i projektet. Klima på tværs var fællesbetegnelsen for to projekter, som er støttet af henholdsvis Region Midt og Undervisningsministeriet. Delprojekt ”Klimaundervisning” indgår i projektet ”Børn og unges interesse for naturvidenskab, teknologi og sundhed”. Projektet støttes af Region Midt. Undervisningsministeriets forsøgsudmelding ”Udviklings- og pilotprojekter i de gymnasiale uddannelser” var støttet af samme ministerium.

Praktisk information

Projektstart/Periode

januar 8, 2008 - januar 7, 2011

Projektstatus

Afsluttet

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Philip Jacobsen, pj@silkeborg-gym.dk

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Science og leg bidrager til, at børn i dagtilbud oplever og udvikler en legende tilgang til udforskning af naturvidenskabelige fænomener, begreber og teknologi.
Skip to content