iTEC

iTEC (Innovative teknologier til et Engagerende Klasseværelse) var et fire-års forsknings-og udviklingsprojekt.

iTEC havde til formål at omdanne og opskalere brugen af teknologi i læring og undervisning på niveauer svarende til den danske folkeskole. Gennem iTEC blev pædagogiske redskaber og ressourcer afprøvet med deltagelse af ca. 50.000 elever i 2624 klasseværelser i 20 europæiske lande.

iTEC-projektet udviklede en skalérbar, scenarie-styret designproces til udvikling af en digital pædagogik; værktøjskassen Fremtidens klasseværelse og tilhørende uddannelsestilbud samt et omfattende bibliotek med Scenarier om fremtidens klasseværelse, Læringsaktiviteter og Læringsfortællinger. ITEC-scenarierne er korte narrative beskrivelser af læringssammenhænge inden for et læringsmiljø.

Hensigten er at inspirere lærere og give dem værktøjer og uddannelse til at udføre nye praksisser. iTEC-scenariebiblioteket indeholder alle de scenarier, der blev udviklet og udgivet i forbindelse med projektet.

Praktisk information

Projektstart/Periode

december 1, 2010 - december 31, 2014

Projektstatus

Afsluttet

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Elina Jokisalo, itec-contact@eun.org

Projektkategorier

Projektfokus

Projektelement

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Morsø Kommune vil kompetenceudvikle alle lærere og ledere og uddanne vejledere på alle skoler, så makerspace kan blive implementeret i de enkelte fag.
Skip to content