Interesseskabende naturfagsundervisning

Projektet sætter fokus på, hvad gymnasieelever synes er interessant ved de naturfaglige fag, og hvordan man kan tilrettelægge undervisningen, så den vækker elevernes interesse.

Institut for Naturfagenes Didaktik (IND) igangsatte i samarbejde med foreningen Forum100% et forsknings- og udviklingsprojekt, som skulle undersøge mulighederne af at gennemføre undervisning i gymnasiets naturfaglige undervisning, der skabte interesse hos eleverne i stedet for at få dem til at tabe den. Projektet satte fokus på undervisningen i fysik og bioteknologi, dvs. et fag med lange traditioner og et nyt fag.

Det bestod af to dele: en undersøgelsesdel og en designdel. Undersøgelsesdelen bestod af observation af de involverede læreres undervisning. Designdelen bestod af to runder, hvor lærerne udviklede og afprøvede forsøg i deres undervisning med undervisningsformer, som kunne imødekomme nogle af de udfordringer de og deres elever stod overfor.

Praktisk information

Projektstart/Periode

maj 1, 2012 - juni 30, 2013

Projektstatus

Afsluttet

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Lars Ulriksen, ulriksen@ind.ku.dk

Projektkategorier

Projektfokus

Projektelement

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Skip to content