Innovation-Science-Inklusion (ISI-2015)

ISI 2015 har med en kombination af innovation og naturfag arbejdet med at forbedre færdigheder inden for naturfagene blandt unge fra multikulturelle skoler for derigennem at få flere til at vælge en naturfaglig, gymnasial ungdomsuddannelse.

Dansk erhvervsliv vil i fremtiden mangle højtuddannet arbejdskraft inden for de naturvidenskabelige og tekniske fag. Vi ved, at de fagligt dygtige tosprogede unge i højere grad end etnisk danske unge vælger videregående uddannelser inden for især de tekniske fag – fx ingeniøruddannelserne. ISI 2015 byggede videre på denne tendens og har igennem 4 år arbejdet målrettet på, allerede i folkeskolen, at gøre endnu flere elever – både tosprogede og etnisk danske – motiverede til at tage en adgangsgivende gymnasial uddannelse.

Praktisk information

Projektstart/Periode

januar 1, 2009 - december 31, 2016

Projektstatus

Afsluttet

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Karin Mortensen, km@astra.dk

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Science og leg bidrager til, at børn i dagtilbud oplever og udvikler en legende tilgang til udforskning af naturvidenskabelige fænomener, begreber og teknologi.
Skip to content