Helhedsorienteret STEM-undervisning i erhvervsuddannelserne

Udvikling af undervisningsforløb til helhedsorienteret STEM-undervisning i erhvervsuddannelserne. Underviserne i STEM-fag på erhvervsuddannelserne efterspørger kompetencer, inspiration og rammer for at gennemføre en helhedsorienteret undervisning.

Derudover peger eleverne på, at de ønsker et stærkere fokus på, hvordan STEM-fagene skal anvendes i praksis. Nationalt Center for Erhvervspædagogik, NCE, på KP skal nu i et partnerskab styrke STEM-undervisning på erhvervsuddannelserne.

Det sker ved, at NCE sammen med Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet over de kommende tre år opbygger og afprøver helhedsorienterede undervisningsforløb med 30 lærerteams på tværs af STEM-fag og erhvervsrettede fag.

I alt ti erhvervsskoler deltager i udviklingen af undervisningsforløb.

Praktisk information

Projektstart/Periode

januar 1, 2021 - december 22, 2023

Projektstatus

Igangværende

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Henrik Hersom, hhje@kp.dk

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Science og leg bidrager til, at børn i dagtilbud oplever og udvikler en legende tilgang til udforskning af naturvidenskabelige fænomener, begreber og teknologi.