Fremtidens skole

Projektet skal opkvalificere naturfagslærere i Norddjurs, Viborg og Herning Kommune samt syv andre kommuner til fremtidens folkeskole.
Formålet med projektet er at løfte uddannelses- og kompetenceniveauet i tre udvalgte case-kommuner. Dette skal ske gennem et strategisk og værdiskabende samarbejde mellem alle kommunens skoler, forvaltning og det lokale erhvervsliv med fokus på opkvalificering af lærere og dermed muligheder for at øge elevernes læring og trivsel.

Forankringen i kommunerne sikres gennem opbygning af et stærkt lokalt netværk. Det grundlæggende omdrejningspunkt for aktiviteterne i projektet er et aktionslæringsforløb med vekselvirkning mellem teori og praksis, og hvor lærerne samarbejder i teams og med eksterne samarbejdspartnere om udvikling, planlægning og gennemførelse af fællesfaglig naturfagsundervisning. Målet med indsatsen er, at de udarbejdede forløb kan indgå i den fællesfaglige naturfagsprøve fra andet skoleår.

Projektet sigter dels mod at imødekomme behovet for opkvalificering af lærerkompetencer inden for højt prioriterede områder og målsætninger i den nye folkeskolereform omkring læringsmålstyret og fællesfaglig undervisning, og at eleverne får en mere alsidig skoledag gennem understøttende undervisning og inddragelse af lokalområdet, dels understøttelse af kommunernes strategiske arbejde omkring fuld kompetencedækning i folkeskolens naturfag i 2020.

Praktisk information

Projektstart/Periode

april 20, 2016 - april 20, 2020

Projektstatus

Igangværende

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

kontakt@nvhus.dk

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Morsø Kommune vil kompetenceudvikle alle lærere og ledere og uddanne vejledere på alle skoler, så makerspace kan blive implementeret i de enkelte fag.
Skive Kommune har fokus på en tidlig indsats og vil udvikle makerspaces for børnehave- og skolebørn fra 5-9 år ved oprettelse af MiniMakerLabs og lånekasser.
Skip to content