fibonacci-project.dk

Projektets formål var at undersøge udbredelsen af undersøgelsesbaseret undervisning samt at skabe et netværk gennem Europa.

I projekt Fibonacci ville man implementere en IBSME (Inquiry based Science and Mathematics Education) strategi på tværs af EU, således at den kunne tilpasses de nationale og lokale forhold. Dette skete via 12 referencecentre, som var institutioner med høj naturvidenskabelig anerkendelse.

En national tilgang til IBSME skulle implementeres, der skulle dannes regionale netværker mellem de danske UC’er, som også skulle forberede kurser for de deltagende lærere og udvikle undervisningsmateriale for at stimulere læringsmiljøerne på de deltagende skoler. Vejledere støttede skoler og lærere i at udvikle didaktiske planer og sikre løbende refleksioner over undervisningsmetoder.

Projektet ville i samarbejde med folkeskolelærere sætte fokus på betydningen af: Arbejdet med elevernes formulering af centrale arbejdsspørgsmål, fastholdelse/ dokumentation af elevernes eksperimenter og læring samt diskussioner af betydningen af elevernes opdagelser, fund, eksperimenter mv. – hvad har andre fundet ud af?

Praktisk information

Projektstart/Periode

januar 8, 2010 - januar 8, 2010

Projektstatus

Afsluttet

Er projektet eksternt evalueret

Ja

Projektholder

Ida Guldager, igul@ucsyd.dk

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Science og leg bidrager til, at børn i dagtilbud oplever og udvikler en legende tilgang til udforskning af naturvidenskabelige fænomener, begreber og teknologi.
Skip to content