Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne

Intentionen med projektet er primært at styrke erhvervsskoleelevernes faglige stolthed og hjælpe til at motivere og fastholde eleverne på erhvervsskolerne. Målet skal nås gennem nye typer undervisningsforløb, som bliver udviklet i projektet.

Der bliver tale om nye undervisningsforløb, hvor eleverne er aktive og fordyber sig fagligt og på den måde bliver udfordret og er med til at udvikle deres fag. Og læreprocesserne skal understøttes af it og give gode muligheder for at innovere, producere og skabe. Professionshøjskolen VIA University College og organisationen Danske Erhvervsskoler og Gymnasier vil i 2019-2020 samarbejde med 15 erhvervsskoler om at udvikle og afprøve nye undervisningsforløb. Undervejs bliver erhvervsskoleelever interviewet om deres oplevelse med den ændrede undervisning. Senere vil de nye undervisningsforløb og projektets øvrige materialer blive lagt online på en hjemmeside og på EMU.dk, så alle landets erhvervsskoler kan anvende den nye undervisning og altså få gavn af projektets erfaringer, resultater og nyudviklede undervisningsforløb.

VIA University College er projektleder og gennemfører projektet i tæt samarbejde med organisationen Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier (DEG) samt 15 erhvervsskoler i hele landet. Projektet vil involvere ca. 600 erhvervsskoleelever og –lærere. Projektet finansieres med 2,6 millioner kroner i støtte fra Nordea-fonden og med en medfinansiering på 1,4 millioner kroner fra VIA, DEG og de involverede erhvervsskoler.

Praktisk information

Projektstart/Periode

maj 5, 2019 - maj 5, 2019

Projektstatus

Igangværende

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Jeppe Egendal, jeeg@via.dk

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

8. og 9. klasserne deltager sammen med almindelige diplomingeniørstuderende.
Skip to content