Fælleshaver i byen

Fælleshaver i byen har til formål at øge børn og unges kendskab til naturen og give dem lyst til at leve bæredygtigt og deltage i meningsfulde fællesskaber.

I mange byer mangler der adgang til grønne områder. Med ’Fælleshaver i byen’ vil 4H skabe gode rammer for læring og trivsel i naturen til gavn for børn, unge og deres forældre. Projektet skal skærpe børnenes interesse for madens oprindelse og bidrage til at grundlægge sunde vaner. Fælleshaver i byen skal med 20 fælleshaver styrke grønne nærmiljøer, som binder beboere sammen på tværs af alder, etnisk oprindelse og social baggrund.

Haverne laves i samarbejde med lokale aktører, blandt andet bibliotek, boligforening, 4H klubber, kulturhus, museer, skoler og kommuner. Samarbejdspartneren stiller jord og i nogle tilfælde lokaler til rådighed for 4Hs frivillige og brugerne. På 4H hjemmeside forefindes et idékatalog med forslag til forskellige aktiviteter.

Praktisk information

Projektstart/Periode

august 14, 2015 - august 14, 2015

Projektstatus

Igangværende

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Jytte Brokholm, jfb@seges.dk

Projektkategorier

Projektfokus

Projektelement

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Skip to content