Evalueringsdesign Makerspaces i folkeskolen

Evalueringsprojektet formål er at skitsere modeller for potentialer og udfordringer, som kan bruges til at skabe de bedste rammer for etableringen af makerspaces både organisatorisk, didaktisk pædagogisk og læringsmæssigt.

Evalueringsprojektet er et samarbejde mellem VIA, DPU og Epinion støttet af Villum Fonden ift. at evaluere projekterne Villum fonden har støttet mht. etableringen af “Makerspaces som læringslaboratorier”. Evalueringsdesignet lægger op til at afdække læringsmiljøer og -rum, at belyse læreprocesser og læringsaktiviteter, at identificere lærerens didaktiske overvejelser og pædagogiske praksis.

Desuden skal evalueringsdesignet være medvirkende til at understøtte Villum Fonden i en eventuel justering samt prioritering ift. den strategiske indsats på området Børn, Unge og Science.

Evalueringen vil endvidere bidrage med feedback til de elleve kommuner, der har modtaget støtte til etableringen af makerspaces, både i relation til den enkelte kommune men også i et mere tværgående perspektiv. Den indsamlede viden og erfaring formidles ligeledes til interessenter med interesse i etableringen af makerspaces, hvilket vil ske via udarbejdelsen af mønstre og modeller, som bl.a. skitserer potentialerne og udfordringerne ift. udformning af læringsmiljøer og ift. pædagogisk praksis mhp. at understøtte meningsfuld brug og skabelse af rammerne til læring samt organiseringen af makerspaces.

Evalueringen afspejles i indsamling af tværgående kommuners individuelle data, spørgeskemaundersøgelser, case-studier, dokumentanalyser, interviews og mobiletnografi.

Praktisk information

Projektstart/Periode

januar 3, 2021 - december 30, 2025

Projektstatus

Igangværende

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Lillian Buus

Projektkategorier

Projektfokus

 • Engineering
 • Faciliteter
 • Innovation og entreprenørskab
 • Teknologi

Projektelement

 • Forskning
 • Kapacitetsopbygning
 • Kompetenceudvikling
 • Undervisningsudvikling
Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

 • Tidsafgrænset projekt
Science og leg bidrager til, at børn i dagtilbud oplever og udvikler en legende tilgang til udforskning af naturvidenskabelige fænomener, begreber og teknologi.
 • Tidsafgrænset projekt
Projektet vil sætte fokus på og styrke grundskoleelevernes teknologiforståelse, digitale dannelse og praksisfaglige kompetencer.
 • Tidsafgrænset projekt
I Holbæk Kommune kommer et mobilt observatorium, drevet af Observatoriet i Brorfelde, til at rejse mellem de 18 skolefritidsordninger med science-oplevelser.
Skip to content