EUD som bærer af bæredygtighed

Projektet ønsker at bidrage til børn og unges almene viden og engagement indenfor bæredygtig udvikling, og arbejder for at udvikle et fundament, der fremadrettet styrker integration af bæredygtig undervisning i erhvervsuddannelser, samt sikre sammenhæng, forankring og spredning af eksisterende initiativer.

Undervisningsministeriet har med ‘Uddannelse for bæredygtig udvikling’ lagt en klar strategi for, hvordan der skal arbejde med bæredygtighed i uddannelsessystemet. Der er behov for fokus på, at elever og studerende får et bredt og dybtgående kendskab til naturfaglige emner og sammenhængen mellem disse og samfundets økonomiske, miljømæssige, sociale og kulturelle forhold. Der ønskes at sikre en sammenhæng mellem de hidtidige initiativer på uddannelsesområdet og strategien for bæredygtig udvikling. Fremtidens håndværkere har en stor indflydelse på udbredelsen af og udviklingen af bæredygtig produktion og byggeri. Både når det gælder egen omgang med og brug af ressourcer og når det gælder udviklingen af nye og mere bæredygtige produkter.

Projektet ønsker at motivere elever, der går på erhvervsuddannelserne, til at forholde sig til bæredygtighed, både som samfundsborgere og som fagpersoner, og gøre det til en naturlig del af daglig praksis at beskæftige sig med bæredygtig udvikling.

I projektet udvikles der undervisningsmaterialer og forløbsbeskrivelser, der kan bidrage til at styrke fagligheden indenfor naturvidenskab, bæredygtighed og innovation på erhvervsuddannelserne. Lærer- og elevmaterialer vil have form af E-bog samt film, der fokuserer på det praksisnære og anvendelsesorienterede. Ved projektets afslutning vil der være udviklet koncepter for, hvordan undervisning i bæredygtig udvikling kan tænkes ind i grundforløb og hovedforløb, samt konkrete undervisningsmaterialer og aktiviteter, som lærerne kan inddrage i dette arbejde.

Det handler om at sætte bæredygtigheden i centrum i en erhvervsfaglig kontekst, hvor der arbejdes med bæredygtighed i praksis og teori, både i grundfagenes og fagfagenes praksis og teori.

Målgruppe

Målgruppen er EUD-elever på såvel grundforløb som hovedforløb.

Bøger om bæredygtighed

Bliv klog på bæredygtigt elforbrug er en e-bog i en serie af bøger udviklet til udskoling og EUD med gennemgående fokus på bæredygtighed. I alt er der fire bøger.

  • Bliv klog på bæredygtigt elforbrug
  • Bliv klog på bæredygtighed og mad – med fokus på madspild
  • Bliv klog på bæredygtighed for klejnsmede – om miljøvenlig produktion
  • Bliv klog på bæredygtighed i byggebranchen – om lavenergibyggeri

Praktisk information

Projektstart/Periode

august 20, 2014 - april 1, 2016

Projektstatus

Afsluttet

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

P. Daugbjerg, PD@via.dk, Thora Sørensen, tbs@nts-centeret.dk

Projektkategorier

Projektfokus

Projektelement

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Science og leg bidrager til, at børn i dagtilbud oplever og udvikler en legende tilgang til udforskning af naturvidenskabelige fænomener, begreber og teknologi.
Skip to content