Entrepreneurship in Education in the Baltic Sea Region

Formålet og ambitionen i projektet har været at tage initiativ til indledende møde med henblik på at etablere et samarbejde inden for entreprenørskabsuddannelsen i Østersøregionen.

I projektet er der gennemført en række netværksaktiviteter med et afsluttende topmøde i december 2014: The Copenhagen Policy Innovation Summit.

Her deltog en lang række repræsentanter for undervisningsministerierne i de 9 lande (Danmark, Sverige, Finland, Estland, Letland, Lithauen Polen, Tyskland og Norge), eksperter inden for entreprenørskabsuddannelser samt undervisere for at udveksle erfaringer med udvikling og implementering af en strategi for entreprenørskab i uddannelsessystemet. Projektet har hovedsageligt fokuseret på folkeskoler og ungdomsuddannelserne.

Projektet indicerer behov for netværk for lærere både på nationalt og internationalt niveau og en større videns- og erfaringsudveksling på tværs af niveauer i uddannelsessystemet for at skabe større sammenhæng. Herudover er der behov for nationale strategier for udvikling af lærernes kompetencer.

Praktisk information

Projektstart/Periode

januar 31, 2013 - februar 28, 2015

Projektstatus

Afsluttet

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Anders Rasmussen, anders@ffe-ye.dk

Projektkategorier

Projektfokus

  • Innovation og entreprenørskab

Projektelement

  • Forskning
Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

  • Tidsafgrænset projekt
Morsø Kommune vil kompetenceudvikle alle lærere og ledere og uddanne vejledere på alle skoler, så makerspace kan blive implementeret i de enkelte fag.
  • Tidsafgrænset projekt
Skive Kommune har fokus på en tidlig indsats og vil udvikle makerspaces for børnehave- og skolebørn fra 5-9 år ved oprettelse af MiniMakerLabs og lånekasser.
  • Tidsafgrænset projekt
Københavns Kommune vil anvende makerspaces til at skabe inkluderende læringsmiljøer på ni folkeskoler og to specialskoler på Nørrebro og Bispebjerg.
Skip to content