Engineering i skolen

Engineering i skolen ønsker at styrke elevernes evne til praktisk problemløsning i STEM-undervisningen.

Engineering i skolen tilstræber at blive et 10-årigt program, der samler forskellige indsatser og projekter, der har til formål at integrere ‘engineering’ i STEM-undervisningen i grundskolen, gymnasier og læreruddannelsen. Programmet bygger på internationalt anerkendt didaktik, som skal fremme elevernes læring og løfte det faglige niveau i STEM-fagene.

At bringe engineering ind i naturfagsundervisningen er med det formål, at styrke de naturfaglige og teknologiske kompetencer blandt de danske grundskoleelever. Skoleeleverne skal lære, at forholde sig kritisk til naturfaglige og teknologiske problemstillinger. Når eleverne arbejder med engineering, skal de løse et konkret problem gennem forskellige delprocesser, der er inspireret af ingeniørernes måde at arbejde på. Metoden bygger på en anvendelsesorienteret og problemløsende tilgang, som tager udgangspunkt i at løse et konkret problem, det kan både være hverdagsproblematikker og større samfundsrelaterede udfordringer inden for fx klima, miljø og sundhed.

Praktisk information

Projektstart/Periode

april 1, 2017 - april 20, 2023

Projektstatus

Igangværende

Er projektet eksternt evalueret

Ja

Projektholder

Anne Dorte Spang-Thomsen, annedorte@engineerthefuture.dk

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Morsø Kommune vil kompetenceudvikle alle lærere og ledere og uddanne vejledere på alle skoler, så makerspace kan blive implementeret i de enkelte fag.
Skip to content