Engineering-baseret klimaundervisning i grundskolen

Engineer the Future og VIA vil udvikle klimaundervisning til grundskolens naturfag. Med afsæt i den eksisterende engineering‐didaktik udvikles en motiverende, elevcentreret og løsningsorienteret klimaundervisning for 1.‐10. klasse. Målet er, at børn og unge får viden, handlelyst og handlekompetencer til at agere i et samfund præget af klimaudfordringer og klimatiltag.

Engineering som undervisningsmetode fremmer elevernes evner til at udvikle egne løsninger på virkelighedsnære, teknologiske udfordringer, så de oplever, at de selv kan gøre en forskel og derigennem udvikler handlekompetence på klimaområdet. En engineering‐baseret klimaundervisning skal ruste de kommende generationer til at håndtere de samfundsmæssige udfordringer, de møder.

Praktisk information

Projektstart/Periode

januar 1, 2022 - december 31, 2024

Projektstatus

Igangværende

Er projektet eksternt evalueret

Ja

Projektholder

Mads Joakim Sørensen, Engineer the Future

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Science og leg bidrager til, at børn i dagtilbud oplever og udvikler en legende tilgang til udforskning af naturvidenskabelige fænomener, begreber og teknologi.
GRØN udvikler over en fireårig periode 100 gratis undervisningsforløb til folkeskolens udskoling og gymnasiet med fokus på klima og bæredygtighed.
Skip to content