DLFs kurser i naturfag

DLFs kurser i naturfag havde til formål at give lærere et kompetenceløft i fagene natur/teknologi, geografi, biologi og fysik/kemi.

Kurserne skulle inspirere og opkvalificere faglærere, så lærerne kom til at kende og være i stand til at anvende den nyeste viden inden for deres undervisningsfag. Kursernes formål var at styrke naturfagslærernes muligheder for at udvikle naturfagsundervisningen sammen med naturfagskollegerne på skolen i forhold til:

  • At skabe sammenhæng fra natur/teknologi til udskolingsfagene
  • At arbejde i vekselvirkning mellem flerfaglig og monofaglig undervisning i alle naturfagene
  • At forberede den flerfaglige prøve
  • At planlægge og gennemføre undervisning i team

Praktisk information

Projektstart/Periode

august 2, 2017 - august 2, 2018

Projektstatus

Afsluttet

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Science og leg bidrager til, at børn i dagtilbud oplever og udvikler en legende tilgang til udforskning af naturvidenskabelige fænomener, begreber og teknologi.
Morsø Kommune vil kompetenceudvikle alle lærere og ledere og uddanne vejledere på alle skoler, så makerspace kan blive implementeret i de enkelte fag.
Skip to content