Det Maritime Hus

Det Maritime Hus var et projekt, der havde til formål at styrke de unges interesse for natur, teknik og sundhed i Region Syddanmark.

Målsætningen var at rekruttere unge til naturvidenskab og teknik ved at tilbyde anvendelsesorienteret undervisningsforløb i et eksternt miljø med fokus på havets ressourcer.

Nytænkningen i Det Maritime Hus bestod i, at undervisningen aktivt kombinerede udeliv og friluftliv med natur, teknik og sundhedsvidenskabelige aktiviteter, i laboratoriet, i klasseværelset, – i et samfundsrelateret perspektiv.

Projektet udviklede 20 anvendelsesorienterede undervisningsforløb inden for science-området med fokus på havets ressourcer, og etablerede et netværk til rekruttering af elever og lærere. Derudover blev der gennemført en markedsanalyse, der kortlagde grundlaget for rekruttering til og fremtidig drift af Det Maritime Hus.

Praktisk information

Projektstart/Periode

august 1, 2013 - juni 30, 2017

Projektstatus

Afsluttet

Er projektet eksternt evalueret

Ja

Projektholder

Marianne Holmer holmer@biology.sdu.dk

Projektkategorier

Projektfokus

Projektelement

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

En ny skoletjeneste skal styrke det nye formidlingscenter for Limfjorden og give unge ”hands-on” oplevelser med Limfjordens økosystem i et åbent-skole-samarbejde med lokale virksomheder og DTU Aqua.