Den sproglige dimension i fagene

Den sproglige dimension i fagene var et udviklingsprojekt, hvor Professionshøjskolen Metropol opkvalificerede københavnske lærere i at understøtte klasser med flersprogede elever.

Metropol skræddersyede udviklingsforløb til den enkelte skole, så lærernes opkvalificering bliver så praksisnær som mulig. Forløbene tog udgangspunkt i fx lærere, vejledere og årgangsteam samt lederes konkrete hverdag og virkelighed. Projektet tog udgangspunkt i, at flertallet af lærere på københavnske skoler manglede uddannelse i systematisk arbejde med den sproglige dimension i fagene. Fælles for forløbene var, at de tog udgangspunkt i specifikke udfordringer og ønsker om forandring, skabte sprogligt aktive elever, var med til at øge den sproglige bevidsthed samt satte fokus på, hvordan skolerne kan organisere sprogindsatsen for at skabe bedre resultater for både et- og flersprogede elever.

Praktisk information

Projektstart/Periode

januar 1, 2016 - december 1, 2016

Projektstatus

Afsluttet

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Cille Iversen, ciiv@kp.dk

Projektkategorier

Projektfokus

Projektelement

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Skip to content