Den røde tråd

Samarbejde med eksterne læringsmiljøer skaber den røde tråd i undervisningen.

Formålet med projektet var at skabe sammenhængende undervisning, der afhjalp overgangsproblematikker i naturfagene, i en proces faciliteret af eksterne læringsmiljøer. Eksterne læringsmiljøer kunne spille en væsentlig rolle i at lette overgangene ved at give lærere adgang til læringsressourcer i form af fælles miljøer, materialer, metoder og begreber.

Projektets idé var at skabe en ny ramme om lærernes dialog og udviklingsarbejde, så de kan udvikle sammenhængende naturfagsundervisning med god faglig progression og naturlige overgange gennem skoleforløbet. Fokus var på overgangen fra natur/teknik til de naturfaglige fag i udskolingen, samt på overgangen fra grundskolen til gymnasiet.

Projektet var opbygget som en række delprojekter, der hver især etablerede et samarbejde mellem en række skoler/gymnasier og et eller flere eksterne læringsmiljøer. Delprojekternes tema og proces varierede, men de undersøgte alle, fra forskellige vinkler, det sammen overordnede spørgsmål.

Det centrale spørgsmål, som bandt alle tre delprojekter sammen og som også inddrager følgeforskningen i dette projekt, var: Hvordan kan eksterne læringsmiljøer facilitere undervisningsforløb, som kan afhjælpe overgangsproblematikkerne og skabe bedre udnyttelse af eksisterende læringsressourcer?

Praktisk information

Projektstart/Periode

januar 1, 2011 - april 1, 2013

Projektstatus

Afsluttet

Er projektet eksternt evalueret

Ja

Projektholder

Merete Hende, MEHE@phmetropol.dk

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

En ny skoletjeneste skal styrke det nye formidlingscenter for Limfjorden og give unge ”hands-on” oplevelser med Limfjordens økosystem i et åbent-skole-samarbejde med lokale virksomheder og DTU Aqua.
Projekt NEXT:GrEeN har udviklet og afprøvet et særligt koncept for skole-virksomhedssamarbejde, der ved projektets afslutning frit kan downloades.