Center for børn og naturs baselineundersøgelse

Center for Børn og Natur vil med deres baselineundersøgelse finde frem til, hvordan naturen indgår i børns hverdagsliv. Denne undersøgelse skal finde sted hvert femte år.

Center for Børn og Naturs baselineundersøgelse skal tegne et nuanceret billede af, hvor meget og hvordan natur indgår i børns hverdagsliv. Børn og unge kommer i kontakt med naturen i en lang række sammenhænge – fx sammen med vennerne, familien, skolen eller daginstitutionen.  Alle de sammenhænge indgår i baselineundersøgelsen. Samtidig identificerer undersøgelsen forskelle mellem aldersgrupper og andre karakteristika.

Baselineundersøgelsen er grundlaget for at kunne måle på effekter af de forskellige projekter og initiativer, som Center for Børn og Natur arbejder med. Undersøgelsen kan også bruges i et længere perspektiv til at beskrive nationale udviklingstendenser over de kommende årtier. Vi forventer i første omgang at gentage undersøgelsen efter fem år.

Praktisk information

Projektstart/Periode

september 1, 2017 -

Projektstatus

Igangværende

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Anton Stahl Olafsson, asol@ign.ku.dk

Projektkategorier

Projektfokus

Projektelement

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Skip to content