Center for Børn og Natur

Center for Børn og Natur har til formål at sætte fokus på børns brug af naturen.

Center for Børn og Natur sætter fokus på børns brug af naturen. Man ved fra undersøgelser, at børn i dag er betydelig mindre ude i naturen, end deres forældre har været. Samtidig viser forskning, at aktiviteter i naturen har positiv betydning for børns fysiske og mentale sundhed, for indlæringsevne og for motorik.

Centeret ønsker at skabe et solidt fagligt grundlag for at vende den udvikling. Målet er, at flere børn skal ud i naturen og få erfaringer og gode oplevelser, som kan danne baggrund for leg, læring, udvikling og trivsel. Der arbejdes med både forskning, formidling, netværksaktiviteter og debatter. 

Praktisk information

Projektstart/Periode

oktober 14, 2017 - oktober 14, 2017

Projektstatus

Igangværende

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Søren Præstholm, spr@ign.ku.dk

Projektkategorier

Projektfokus

Projektelement

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Skip to content