Bugdex: Bill-e-bogen

Bugdex: Bill-e-bogen er en interaktiv bestemmelsesguide, der dækker hovedgrupperne af insekter, edderkopper, mider, tusindben og landlevende krebsdyr i Danmark.

Guiden er opbygget, så man let kan navigere sig frem til en bestemmelse af et dyr ved systematisk at vælge mellem de præsenterede valgmuligheder, efter man har studeret de relevante kendetegn på dyret. Man kan ikke bestemme et dyr til art, men guiden vil gøre det muligt at afgøre, hvilken overordnet gruppe, det tilhører. Bill-e-bogen, der er udviklet på Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet, var oprindeligt udvilket til biologistuderende, men med bevillinger fra en række sponsorer er bestemmelsesnøglen blevet tilgængelig for alle.

Praktisk information

Projektstart/Periode

november 10, 2019 - november 10, 2019

Projektstatus

Igangværende

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Lars Vilhelmsen, lbvilhelmsen@snm.ku.dk

Projektkategorier

Projektfokus

Projektelement

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

En ny skoletjeneste skal styrke det nye formidlingscenter for Limfjorden og give unge ”hands-on” oplevelser med Limfjordens økosystem i et åbent-skole-samarbejde med lokale virksomheder og DTU Aqua.