Brobygning 3.0

Brobygning 3.0 ønskede at vise unge en tydelig sammenhæng mellem uddannelse og muligheder på arbejdsmarkedet.

En af projektets centrale antagelser var, at unge fra ikke uddannelsesvante familier i særlig grad bliver motiveret til at tage en uddannelse, når der skabes en tæt forbindelse mellem centrale fagområder i undervisningen og fremtidige erhvervsmuligheder.

Projektet ville vise unge forskellige erhvervsmuligheder, skabe sammenhænge mellem fag (teori) og erhverv (praksis) samt afsøge alternativer til den traditionelle erhvervs- og uddannelsesvejledning ved hjælp af mentorvejledning. Aktiviteterne var blandt andet e-baserede undervisningsforløb og etableringen af mentorvejledning, hvor både virksomheder og de videregående uddannelsesinstitutioner var repræsenteret.

På den måde bidrog brobygningsforløbene til en læreproces, som havde til hensigt at ændre elevernes opfattelse af deres fremtidige uddannelses- og erhvervsmuligheder – en læreproces, som skulle bidrage til at flere unge valgte og gennemførte en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.

Praktisk information

Projektstart/Periode

januar 31, 2014 - februar 28, 2016

Projektstatus

Afsluttet

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Mona Høgh, mih@ucsj.dk

Projektkategorier

Projektfokus

Projektelement

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

Projekt NEXT:GrEeN har udviklet og afprøvet et særligt koncept for skole-virksomhedssamarbejde, der ved projektets afslutning frit kan downloades.
Skip to content