Børnenes Klimaskov

Baggrund for projektet var et ønske om en grønnere og sundere by ved plantning af energipil og andet grønt.

Et af projektets formål var at udbrede biotoper og biologisk mangfoldighed i byerne. Det skete ved at opfordre til selvplantning og gennem plantningen at lære børn fra skoler og institutioner om værdierne i naturen.

Projektet var målrettet den yngre gruppe af mellemtrinnet og skulle give alle børn i Københavns Kommune have mulighed for at plante træer i deres lokalmiljø eller ved større fælles planteaktioner. Klimaskoven skulle inspirere til mere grøn bevidsthed, og gavnede samtidig klimaet og bidrog til et grønnere miljø og et CO2-neutralt København i 2025.

Praktisk information

Projektstart/Periode

januar 1, 2012 - januar 1, 2015

Projektstatus

Afsluttet

Er projektet eksternt evalueret

Nej

Projektholder

Cemile Høyer, ZP4J@kk.dk

Projektkategorier

Projektfokus

Projektelement

Flere projekter

Projekter med samme projektfokus

GRØN udvikler over en fireårig periode 100 gratis undervisningsforløb til folkeskolens udskoling og gymnasiet med fokus på klima og bæredygtighed.
Skip to content